Family Wiki
Advertisement

אוכם שיחני (אולי שיזף)) בביצת ואדי מלחה - פברואר 2014

אוכם שיחני הוא שיח סבוך וצפוף, ירוק-עד, גבוה יותר מרוב יתר מיני האוכם, 40 עד 120 ס"מ. ענפיו מעוצים. עליו בשרניים, רכים, גליליים ישרים, אורכם 5–30 מ"מ. לצמח בכללו הופעה משחירה, בגלל נטייתם של חלקים מתייבשים להשחיר.

אוכם שיחני פורח במהלך 3 עונות שונות, בין ספטמבר למאי. הפרח ירקרק וקטן, מואבק-רוח, גודלו 1–2 מ"מ. לעלי 3 צלקות.

אוכם שיחני גדל במלחות במדבר חם, לעיתים שולט בשטח, בעיקר בבקעת ים המלח.

בסוג אוכם נכללים 110 מינים, בארץ 9. הם גדלים במלחות – בחופים ובמדבר. לכולם עלים בשרניים צרים ועבים. השם המדעי מקורו בערבית ומשמעו שחור, וכך גם משמעות המילה העברית (ארמית) אוכמא.

כתב מייק לבנה

Advertisement