Family Wiki
Advertisement
Aaron high priest

פסל מהמאה ה-18

אהרן הכהן היה אחיו הגדול של משה רבינו. הוא זכה בכהונה, אשר ניתנה לו ולזרעו אחריו: אלעזר בן אהרן הכהן , פינחס בן אלעזר הכהן ולצאציו. בניו: נדב ואביהוא מתו ביום הקמת המשכן מפני שהקריבו אש זרה על המזבח.

מקום קבורתו של אהרן הוא הר ההר. לפי אחת המסורות הוא הר צין. מסורת אחרת, מקובלת יותר מזהה את ההר "הר ההר" בעבר הירדן:

הכוהנים[]

ערך מורחב: כהן

בניו של אהרון הכהן הם הכוהנים. תפקידם נקבע בפרשת תצוה:"וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת-אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת-בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ-לִי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן[1]

במדרש שמות רבה מתואר תהליך בחירת הכוהנים: "מכל הארצות בחר הקב"ה בארץ ישראל, ומארץ ישראל בחר בבית המקדש ומבית המקדש לא בחר אלא בבית קדשי הקדשים. כך בחר הקב"ה בישראל, ומישראל לא בחר אלא שבט לוי, ומשבט לוי בחר אהרן, שנאמר [2] : ובחור אותו מכל שבטי ישראל." [3]

תפקידם לבצע את "עבודת ה'" במשכן אוהל מועד ובבית המקדש: להקריב קרבנות ולהקטיר קטורת. בכל דור ודור היה הראשון לכל דבר שבקדושת העבודה ונקרא:הכהן המשוח [4] כאמור:"זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן וּמִשְׁחַת בָּנָיו מֵאִשֵּׁי ה' בְּיוֹם הִקְרִיב אֹתָם לְכַהֵן לַה'. אֲשֶׁר צִוָּה ה' לָתֵת לָהֶם בְּיוֹם מָשְׁחוֹ אֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם" - על-שם שנמשח בשמן המשחה במשכן.

או הכהן הראש לפי ספר עזרא [5] כאמור:"בֶּן אֲבִישׁוּעַ בֶּן פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הָרֹאשׁ". על-פי רוב התייחד לו התואר הכהן הגדול [6]

הערות שוליים[]

  1. ספר שמות, כ"ח, א'
  2. שמואל א ב
  3. ל"ז, ד'
  4. ספר ויקרא ז',ל"ה-ל"ו'
  5. ז',ה'
  6. הערך כהן אוצר ישראל

קישורים[]

הרב שאר ישוב הכהן על אהרן הכהן

Advertisement