Family Wiki
Advertisement

ראו פירוט משמאל

המפה נטענת...


אגן נחל הירקון -מבחר אתרים
נחל הירקון
A מגדל צדק
B עזבת צרטה
C תל אפק
D מעיינות הירקון
E טחנת קמח אל-מיר
F חוות אנטואן קיסר
G בית הביטון הראשון בארץ ישראל
H טחנת הקמח אבו-רבח
L תל קנה
J טחנת הקמח פרוחיה
K אוּ‏מְלָבָּס - היום חלק מפתח-תקווה
L תל-זיתון
M עשר טחנות - היום אצטדיון רמת גן
N תל גריסה - היום גבעת נפוליאון רמת גן
O שבע טחנות
P תל קסילה
Q תל כודאדי
R גן מקורות הירקון
רשות נחל הירקון

מבחר של אתרים לביקור מצויים במרכז הארץ. במרחק של נסיעה קצרה מגוש דן. בחר לך אתר לביקור. אנא בזהירות כמקובל בטיול.

על מיקום האתרים הקש על המפה מטה ותקבל את תמונת האתר ואת שמו.

פרטים על האתר תקבל על ידי הקשה על שמו ברשימה השמאלית

עמיתים לטיולים' ריצת לילה בנחל-הירקון[]

ריצת לילה על-ידי חבורת "עמיתים לטיולים"

'בע"ה יתקיים במוצ"ש פרשת וישלח (6.12.14) אור ל-ט"ו בכסלו תשע"ה בהובלת ​עודד אנוקוב

​ריצה בנחל הירקון משפך הנחל לרמת החייל​, ריצה חברתית, בדבוקה אחת עם עצירות להדרכה על האתרים המרכזיים.

נחל הירקון- שילוב של טבע בלב העיר- טבע עירוני. טיול בחלקו המערבי של נחל הירקון, משפך הנחל נרוץ מזרחה למרחק של כ-10.5 ק"מ. ​מסלול מישורי, בדרך נעבור בתל-שוני, רידינג, ראש-ציפור, שבע טחנות, ​תל-נפוליאון. ניתן סקירה גאוגרפית והיסטורית של נחל הירקון, נספר על השכונות הסובבות אותו, ​וכמובן למה הקימו את נמל ת"א ועל העיר תל-אביב בכלל.

"וּמֵי הַיַּרְקוֹן וְהָרַקּוֹן, עִם הַגְּבוּל מוּל יָפוֹ" יהושע יט', מו'

ראו גם ערך מורחב:ריצת לילה באגן נחל-הירקון עם עמיתים לטיולים


על האתרים באגן הירקון: "יש ענין רב בסקירת תולדותיו של אגן הירקון, שכן בימי קדם היה הנוף היישובי באזור שונה לחלוטין מזה המוכר לנו היום. נהר הירקון חוצה כיום את האזור הצפוף ביותר במדינת ישראל, ונתון לתהליכי פיתוח מהירים, המסכנים את עתידו כמוקד לטיולים ולבילויים. לא כך היה הדבר בתקופות הקודמות. הגבעות המשתרעות משני צדיו של העמק, שבו זורם הנהר, היו ריקות כמעט מיישוב. כך גם לגבי העמק עצמו, שהיה בוצי ומגודל צמחיית נהר, חסר נתיבי תחבורה נוחים וברובו לא נוח לעיבוד חקלאי.

להלן ייסקרו תולדותיו של אגן הירקון בתקופות השונות, ויתוארו היישובים העיקריים שקמו לאורכו. כל זאת על רקע הבנת אופיו, מבנהו והתאמתו לצורכי האדם וליכולתו הטכנולוגית באותם ימים. הבסיס לדיון הוא המחקר הארכיאולוגי של האזור בכלל ושל התלים העיקריים בו בפרט, המתנהל זה עשרות שנים. במסגרתו נחפרו, בחפירות שיטתיות ומתוכננות, כמעט כל הערים החשובות שקדמו לאורך הנהר. בחפירות הצלה מזדמנות ובסקר ארכיאולוגי משלים נבדקו אתרים קטנים רבים – כפרים, חוות, מתקני חקלאות ומלאכה וקברים. ריכוז כל המידע המצטבר מאפשר לסקור את תולדות האזור ולתאר את אתריו."

המקור: איתן אילון, מוזיאון ארץ ישראל – תל-אביב אתר רשות הירקון -2005


המפה נטענת...
Advertisement