Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

Brawer

אברהם יעקב בֲּ‏רָ‏וֶ‏ר

אברהם יעקב בֲּ‏רָ‏וֶ‏ר (Brawer) , (ד' בניסן ה'תרמ"ד 30 במרץ 1884 - ד' בכסלו ה'תשל"ו 8 בנובמבר 1975) גאוגרף והיסטוריון. בחיבוריו נתן ביטוי לצדדים החיוביים בחיי היהודים בגולה וחיבר ספרים על יהודי גאליציה, ארץ הולדתו ועל היהודים בקהילות המזרח התיכון, שבהן הרבה לסייר. בארץ ישראל עסק בהוראה, במחקר גאוגרפי על הארץ ועל ארצות המזרח התיכון, במסגרת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה. חיבר ספרי לימוד לבתי הספר, חלקם היו היחידים במקצוע הגאוגרפיה במשך שנים רבות. הגאוגרף יהודה קרמון מסכם: "דרכי מחקר (מדעי) ומחשבה (יהודית תורנית), הסותרות כביכול זו את זו - הגיעו אצל ברוור למזיגה מושלמת, ואישיותו זכתה להערכה גם בחוגי החרדים וגם בקרב אנשי ההתיישבות ומדעי הטבע".

תולדות חייו[]

ברוור נולד ב-1884 בסֲטֲרי, מדרום ללבוב. קיבל את חינוכו בחדר בארץ מולדתו גליציה, אז חלק מאוסטרו-הונגריה. את לימודיו האקדמיים עשה באוניברסיטת וינה. באותו פרק זמן למד שם גם בבית המדרש לרבנים בברלין, וזכה להסמכה כרב ולתואר דוקטור לפילוסופיה במקצועות היסטוריה וגאוגרפיה. עלה לארץ ישראל בשנת 1911, השתקע בירושלים, ועסק בחקירת הגאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ ישראל. הוא לימד תחילה ב"בית המדרש למורים" של חברת עזרה.

בערב מלחמת העולם הראשונה נמנה ברוור עם חוג קטן של אנשי מדע, ביישוב היהודי בארץ, שהיו החלוצים בפעילות מדעית בתחומי: גאוגרפיה, אתנוגרפיה, גאולוגיה, קלימטולוגיה, בוטניקה, אגרונומיה ועוד.

בשנת 1914 היה מנהל בית הספר היהודי של חברת "עזרה" בסלוניקי שביוון. משם עבר איסטנבול שבטורקיה, שם שימש כרב הקהילה האשכנזית ומנהל בית הספר היהודי של חברת "עזרה". עם שובו ארצה בשנת 1920 חזר להתמסר לחקר ידיעת הארץ, ופרסם מספר רב של מאמרים בביטאונים מדעיים בארץ ובחו"ל. כן הרבה לכתוב מאמרים בעיתונים, תחילה ב"הארץ" ואחר כך גם בעיתונים "דבר" ו"הצופה". מ-1920 ועד לפרישתו ב-1950 הורה בבית המדרש הכללי למורים ובסמינר למורים "מזרחי" בירושלים.

היה חבר מערכת האנציקלופדיה העברית בשנים 1949 - 1962 וכתב מאות ערכים בתחום הגאוגרפיה וההיסטוריה.

בתו, חולדה ליברנומה, הייתה כתבת עיתון "הארץ" באיטליה במשך שנים רבות. בנו, משה ברוור, הוא גאוגרף, הממשיך בדרכי אביו ועוסק בהוצאת אטלסים עבריים עד היום (2007).

דרכי מחקרו[]

בחקר ארץ ישראל היה ברוור, מצד אחד, יהודי הבקי בתולדות העם והארץ והמכיר את כל מקורות המסורת. ומהצד השני, הוא חונך על תורת האינטגרציה הגאוגרפית, הרואה בנוף ובתמורות החלות בו תוצאה של שילוב בין תופעות הטבע ובין פעילותו של האדם. ספרו המסכם הראשון "הארץ - ספר לידיעת הארץ" שראה אור בשנת 1928, בנוי על גישה זו: יש בו סיכום של מחקרים שערך, במידה רבה באמצעות "עבודת שדה" באזוריה השונים של הארץ , בהם סייר ברגל או ברכיבה על חמור. אך גם שילוב ממצאי מחקריהם של חוקרים אחרים, רובם לא יהודים, שבחנו את תכונותיה ותופעותיה של "ארץ הקודש" ושל שרידי העבר בה.

התיאור והניתוח התבססו על מיפוי מדויק שבו החלה הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל בשנות השבעים של המאה התשע-עשרה. ואשר נמשכו על-ידי ממשלת המנדט. על-סמך מיפוי זה הכין ברוור מפות של ארץ-ישראל, אשר שימשו דורות רבים של תלמידים. חיבר גם אטלס גאוגרפי של העולם, עם שמות אתרים וגורמים גאוגרפיים, הניתנים כולם בתעתיק עברי.

פעילות ציבורית[]

פעילותו הציבורית הייתה בתחום יישומו של המחקר הגאוגרפי וההיסטורי בחיי הארץ ובחיי היישוב. עוד לפני מלחמת-העולם הראשונה הגה את הרעיון על הקמת חברה, שתעסוק במחקר הארץ ותולדותיה. וכאשר הוקמה חברה כזאת בשם "החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה", לאחר כיבוש הארץ על-ידי הבריטים, שימש כמזכירה הראשון. היה פעיל בחברה עד סוף ימיו, והיא הביעה לו את הוקרתה על-ירי מינויו ל"חבר כבור" שלה. במשך כל תקופת המנדט הבריטי היה יועץ גאוגרפי למוסדות ההסתדרות הציונית. הוטלה עליו הכנת "נייר רקע" בעניין גבולות הארץ בעת המשא-ומתן שהתנהל עם השלטון הבריטי, מיד אחרי תום מלחמת העולם הראשונה, על עתידה של הארץ.

ברוור היה לוחם להשתרשותה של השפה העברית, לא רק בחיי היום-יום, אלא גם לחדירתה בתחום המדעים, במיוחד הגאוגרפיה ומדעים הקשורים בה. למען מטרה זו היה פעיל ב"ועד הלשון העברית" (היום -האקדמיה ללשון העברית), ובמשך שנים רבות השתתף בוועדותיה השונות, בעיקר - בוועדה למונחים גאוגרפיים. ועדה זו הוציאה לאחר שנות עבודה רבות את המלון למונחים גאוגרפיים. כמו-כן היה א.י. ברור חבר, מ-1920 ועד לפטירתו, בוועדת השמות שנתנה שמות ליישובים ולגורמים גאוגרפיים שונים והסבה לעברית שמות גאוגרפים זרים.

שילוב התרבויות שאפיין את ברוור מתגלה גם באמצעות פעילותו בוועדים רבים של חוגים דתיים, שעסקו בפעולה תורנית ובצדקה. ש"י עגנון תיאר את ברור כידידו הטוב כיותר ואמנם היו ביניהם, על פני עשרות שנים, עד למחלתו האחרונה של עגנון, קשרי ידידות קרובים, הם היו נפגשים תדירות ועסקים בדברי תורה, בשיח על תופעות בחיי התרבות של היישוב היהודי ובשנותיהם האחרונות על שואת יהדות גליציה.

כתיבה פובליציסטית[]

כתב בקביעות, כל ימיו בארץ, מאמרים לעתונים, תחילה ל"הארץ" ואחר כך גם לעיתונים אחרים, במיוחד ל"הצופה". תוכנם כלל בעיקר הסברים על הרקע הגאוגרפי וההיסטורי של מאורעות התקופה. הקדיש רבים ממאמריו לבעיות איכות-החיים בארץ ולא חסך את שבט ביקורתו מפעולות ציבוריות שונות שנעשו בארץ או בחוץ-לארץ. בצער רב הוא ראה התופעות השליליות בחיינו הציבוריים והפרטיים - את השחתת הנוף והמידות - ולא חסך במלים חריפות על-מנת להוקיע תופעות אלה. בשנות חייו האחרונות נתקבל הרושם, שהוא כותב את צוואתו הציבורית.


ראו גם[]

מצפה אבי"ב - יישוב קהילתי בגליל המערבי אשר נקרא על שמו של ברוור (אברהם יעקב ברוור).

קישורים חיצוניים[]

רשימת פרסומים[]

 • הארץ, ספר לידיעת הארץ תל אביב, "דביר", תרפ"ח, תרפ"ט ותש"י.
 • ארץ מולדתנו, ספר לימור לבתי-ספר תיכוניים, תל אביב, דביר, תרפ"ט. ספר זה הופיע בשמונה מהדורות ובשנת תשי"ב גם במהדורה מנוקרת.
 • הארץ וגלילותיה תל אביב. הוועד הארצי למען החייל העברי, תש"ו,
 • אסיה הקדמית וארצות הנילוס, ספר לימוד, תל אביב, דביר, תש"ט.
 • הוראת יריעת המולדת בבית-הספר העממי תל אביב, דביר, תר"צ. הנגב, הערבה והר אדום, ירושלים, המחלקה לענייני נוער של ההסתדרות הציונית, קו לקו, ספריה ליריעת ארץ-ישראל ועם ישראל, תש"ז.
 • השרון בחוף הים, הדפסה מיוחדת מחוך ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, ירושלים. ת"ש, שנה ז' חוברת א'.
 • תל אביב והסביבה הקרובה תל אביב, הוצאת המחלקה הטכנית של עיריית חל-אביב, תרצ"ב.
 • פרקי גאוגרפיה וטופוגרפיה של תל אביב תל אביב. תרצ"ז, הדפסה מיוחדת מתוך ספר תל אביב.
 • פתח-תקווה - סקירה גאוגרפית אם המושבות - פתח-תקווה 1953-1887 פתח-תקווה, עיריית פתח-תקווה, ,1953 .
 • ראשון לציון, סקירה גאוגרפית, ראשון לציון, התרמ"ב-התש"א, ראשון לציון, עיריית ראשון לציון, 1941.
 • "במחיצתו של ש"י עגנון" , האומה, כרך יב' , 1974.

בתחום הגאוגרפיה הפיזית :

 • על תוצאות הבדיקה של חול הים-התיכון בארץ-ישראל, הופיע בקובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, כרך א', ספר שני, בשנת ,1924
 • מקרי הרעש בארץ-ישראל ירושלים, ירושלים, 1928, ע"ע 325-316
 • האור באקלימה של ארץ-ישראל הרפואה. כרך ב'. חוברת א'. 19727. ע"ע 323-319.

ממחקריו בהיסטוריה :

 • גליציה ויהודיה, מחקרים בתולדות גליציה במאה השמונה-עשרה. ירושלים. מוסד ביאליק. תשכ"ה. הספר כולל גם עיבוד של ספר גרמני שהופיע בשנת 1909
 • הקיסר יוסף השני ויהורי גליציה, השילוח. כרך כ"ג. 1910.
 • לקורות יישוב החסידים בארץ-ישראל, (שני מכתבים), ירושלים, תרפ"ר.
 • ראשית השימוש בזכות הקפיטולציות על ידי יהודים בארץ-ישראל" , ירושלים, תרע"ט, הדפסה מיוחדת מ-'ציון', שנה ה', ספר ב', ע"ע 169-161.
 • בנימין בן יונה מטודלה, מחוך ספר המסעות. תר"צ.
 • בנימין מטודלה (מונוגרפיה), תל אביב, אומנות, 1930.
 • עלילות דם בסוריה ובארץ-ישראל לפני עלילות דמשק, ציון. שנה , א', גיליון א'. 1929. ע"ע 4-7.
 • אגרת לונץ, מאזניים. כרך ל"ג, 1971, ע"ע 277-81.

בתחום ספרות המסעות :

 • אבק דרכים (שני כרכים), תל אביב, עם עובד. תש"ד-תש"ו. ספר מסעות בסוריה, בבל, אשור, קורדיסטאן ופרס. מסות ורשימות מספר זה הופיעו תחילה כסיני.

המאמרים המדעיים העיקריים. מפרי טיוליו בארץ הם:

 • טיול לנחל פרת ולעין פאר, שהופיע בקובץ לזכרו של הרב גדליה אונא, קיבוץ רודגס, ת"ש.
 • טיול מדעי בבקעת סיה, קובץ החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה, ספר ראשון, ירושלים, 1921.

בשנים 1966-1976, פרסם ד"ר ברור למעלה מ 40 מאמרים בנושאים גאוגרפים ולשוניים בכתב העת, "בית מקרא".

 • The Results of Chemical Analysis of the Sand of the Mediterranean *Coast of Palestine", Z.d. D.P.V., Vol. 48, 1925. .325-316
 • Palastina nach der Agada; ein Beitrag zur Geschicllte geographischer Vorstellungen bel den Juden, Berlin, 1920, 40 p.
 • Le progres et le changement dans la Geographie de la Palestine depuis 1914, Le Caire, 1926.
 • "Il Ripopolamento dell a Palestina con gli Ebre'i Estratto dal periodico", l'Universo, 1916, 33 p.
 • "Ein geographischer Ausflug in das Sur Becher, Zeitschrift des Deutschen Palastina Vereins, Vol. 48,1925.
 • "Israele: Lineamenti di Geografica Fisica ed Economica", Israel, Firenze, II Ponte, 1958, pp. 1529-1550.
 • "Jewish Communities", Israel Society, Jerusalem, Keter Books, 1974, pp. 29-46.
 • Galizien wie es an Osterreich kam, Leipzig, Freitag Verlag, 1910.
Advertisement