Family Wiki
Advertisement


אבטין המקור: מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

אחד מארבעה כפרים קטנים - ימה, ביר א-סיכה, מרג'ה ואיבת'ן - שאוחדו בשנות ה- 1980 למועצה מקומית אחת - מועצה מקומית זמר.

תולדות המקום[]

איבתאן – מזוהה עם הישוב "בתן" המוזכר במפה הצלבנית.

לאחר מלחמת העצמאות, הכפר,יחד עם כפרים נוספים באזור "המשולש" והסמוכים לגבול ישראל, עברו מתפיסה צבאית של הצבא העירקי לתחום מדינת ישראל וזאת המסגרת הסכם שביתת הנשק על מדינת ירדן.

איבתאן - בסיס משמר הגבול[]

בבסיס מג"ב איבתאןהתרחש פיגוע ביום 11 בספטמבר 2001, בו נהרגו שני לוחמי משמר הגבול: סמל שני צחי דוד, בן 19, מתל אביב באתר יזכור וסמל ראשון אנדריי זלדקין, בן 26, מכרמיאל באתר יזכור, הי"ד ולוחם שלישי נפצע.

Cquote2.svg צחי ואנדרי שירתו בבסיס 'איבתן'. צחי תיכנן להשתלב בקורסים שונים במסגרת משמר הגבול ולהתקדם. ימים מספר לפני שנהרג היה בחופשה בביתו, חגג את יום הולדתו התשע-עשרה וביקש מאמו שתאפה לו עוגת יום הולדת כדי שיוכל להביאה לחבריו שנשארו בבסיס. עם העוגה חזר לבסיסו וחבריו ומפקדיו ערכו לו מסיבת יום הולדת. השמחה היתה גדולה וצחי היה מאושר. משנתברר לו כי השומרים בעמדת הש"ג לא קיבלו עוגה, ירד להביא להם את חלקם. שני צלפים פלשתינים, שארבו בחשיכה כ-25 מטרים מעמדת הש"ג, פגעו בו והרגוהו. יחד עימו נהרג סמ"ש אנדריי זלדקין. הדבר אירע ביום כ"ג באלול תשס"א (11.9.2001)(אתר יזכור) Cquote1.svg
Advertisement