Family Wiki
Advertisement
במעבה ההר ספר.jpg

במעבה - ההר - הקובץ השלישי הופץ בכנס מערב בנימין הרביעי - "במעבה ההר" בהוצאת מדרשת הרי גופנא. הוא כולל 11 מאמרים, מהם תשעה המבוססים על הרצאות שנישאו בכנס הקודם ועוד שנים - לכנס הרביעי.

המאמרים חולקו לשלוש שערים:

  1. פולחן, דת והלכה בהר אפרים ובסביבתו
  2. מחקרים במעבה האדמה
  3. חידושים בחקר הר אפרים וסביבתו
מעבה ההר 2013 1.jpg
מעבה ההר 2013 2.jpg
מעבה ההר 2013 3.jpg
מעבה ההר 2013 4.jpg
Advertisement